3 strategie wychowawcze, które musi poznać każdy rodzic

xwmkmrwd3vg-noah-hinton

Największy wpływ na rozwój dziecka ma to, jak traktuje go i jak komunikuje się z nim rodzic. To na mamie i tacie ciąży największa odpowiedzialność, ponieważ stosowane strategie wychowania pełnią kluczową rolę w tym, jak kształtuje się umysł dziecka.

W jakie umiejętności powinien być wyposażony rodzic, który chce wychować świadome i samodzielnie myślące dziecko? Oto 3 najważniejsze strategie wychowawcze, które opisałem na podstawie rozmów z dziećmi i ich rodzicami:

1. Umiejętność prowadzenia dialogu z dzieckiem

Ważne, aby był to dialog z poszanowaniem obu stron, bez założenia „Ja jestem dorosły, masz się mnie słuchać.” Perspektywa wyższości i władzy niszczy poczucie własnej wartości dzieci. Potrzebują one być wysłuchane i zrozumiane i to jest duże wyzwanie dla rodziców.

Jak zadawać pytania dzieciom? Jak pozwolić im wyrazić to, co czują? Jak aktywnie słuchać i rozumieć to, co dzieci mówią? To pytania, na które każdy rodzic powinien znaleźć dobre odpowiedzi.

2. Pobudzanie wewnętrznej motywacji dziecka

Warto powstrzymać się od dróg na skróty, którymi są nakazy i zakazy oraz nagrody i kary. Te destrukcyjne strategie motywacyjne warunkują zachowanie dziecka i sprawiają, że staje się bezmyślnie posłuszne (oduczając się jednocześnie samodzielnego myślenia). Dochodzi do tego, że zachowanie dziecka jest kierowane tylko i wyłącznie przez obietnicę nagród i groźbę kar. To niszczy naturalną, wewnętrzną motywację dzieci i uzależnia ich od zewnętrznej motywacji.

Efektem jest niestety podświadomy bunt – dzieci stawiają opór. Rodzice powinni nauczyć się innej formy motywacji. Powinni nauczyć się wydobywania motywacji wewnętrznej dziecka poprzez danie mu trochę większej wolności i próby wydobycia tego, co jest dla dziecka ważne, poprzez odpowiednie pytania i pogłębione rozmowy. Powinni wspierać w nadawaniu kierunku, zamiast narzucać i rozkazywać.

Alternatywy dla nakazów, zakazów, nagród i kar z pewnością nie są łatwe i wymagają czasu, należy je jednak wprowadzać powoli i stopniowo, dając sobie czas na nauczenie się nowego sposobu motywowania dzieci.

3. Przyzwolenie na popełnianie błędów

Rodzice za bardzo angażują się w sukcesy i porażki dzieci, traktują je jak swoje sukcesy i porażki. W efekcie warunkują miłość do swojego dziecka – jest ono akceptowane, gdy odnosi sukcesy, oraz doświadcza większego dystansu i braku miłości, gdy odnosi porażki. Takie warunkowanie miłości ma negatywne konsekwencje dla poczucia własnej wartości dziecka („Nie zasługuję na to, aby być kochanym” to jedno z najbardziej destrukcyjnych przekonań, z jakim wchodzimy w dorosłe życie).

Ważne, aby rodzice pozwolili dziecku być odrębną jednostką. Ważne, aby nauczyli się pozwalać mu na popełnianie błędów – bo przecież to poprzez błędy się najwięcej uczymy. Dziecko, które wierzy w to, że popełnianie błędów jest złe, będzie w przyszłości sparaliżowane strachem przed podejmowaniem się jakichkolwiek działań.

 

Każde dziecko jest inne (jak również każdy rodzic), dlatego wyżej opisane strategie nie będą dobre dla każdej rodziny. Zachęcam do testowania i eksperymentowania i odnajdywania własnych sposobów komunikacji ze swoim dzieckiem. Ważne, aby nigdy nie przestawać pracować nad swoją relacją z dzieckiem, bo to coś na całe życie.

Wiem, jak ważne jest wspieranie rodziców w uczeniu się tych umiejętności. Dlatego w ramach rocznego cyklu warsztatów dla dzieci Planets oferujemy 5 darmowych warsztatów dla rodziców. W małych grupach rodzice uczą się tego, co w wychowaniu dzieci jest najważniejsze. Oto tematy warsztatów:

  1. Wspieranie dziecka w rozwoju osobistym
  2. Umiejętność prowadzenia dialogu z dzieckiem
  3. Wolne dziecko, czyli jak uczyć samodzielności
  4. Autentyczność w relacji rodzic – dziecko
  5. Jak motywować swoje dzieci

Uczestnictwo w tych warsztatach jest kluczowym elementem warsztatów Planets, ponieważ każdy rodzic dziecka, które rozwija swoją samoświadomość i inteligencję emocjonalną powinien wiedzieć, przez jaki proces dziecko przechodzi. To pozwoli mu wspierać i wzmacniać pozytywne zmiany w sposobie myślenia dzieci, zamiast sabotować je starymi przyzwyczajeniami.

Nowa edycja warsztatów Planets rusza już niebawem, bo na początku marca. Zapisy trwają. Można zapisywać dzieci na cały, roczny cykl, lub na poszczególne, 2-miesięczne moduły.

Poznaj nasze metody, szczegółowy program, kadrę oraz terminy spotkań i zapisz swoje dziecko na: www.planets.pl.