Psychologia dziecięca

  • Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i do­magać się - ze wszys­tkich sił - te­go, cze­go prag­nie.
    Paulo Coelho,  "Piąta góra"
  • Jak wprowadzić medytację u dziecka?

    28.04.2016

    Żyjemy w czasach, w których stres i niepokój nie są tylko towarzyszami dorosłego życia, ale pojawiają się już od najmłodszych…

    CZYTAJ